NAŠE PŘÍBRAMSKO
vydavatel a zástupce pro region Příbramska

Kontakty

TRANSITMEDIA


Michal Soudek
nám. T.G.M. 154
261 01 Příbram 1

IČ:   70 70 24 71
DIČ: CZ7708031133

Zapsán v živ. rej. MěÚ Příbram - OŽÚ
dle § 71 odst. 2 živnostenského
zákona č. 455/1991 sb.e-maily:

Bankovní spojení

banka:Československá obchodní banka, a.s.
Poštovní spořitelna
číslo účtu:239533079/0300
SWIFT (BIC):CEKOCZPP
IBAN:CZ47 0300 0000 0002 3953 3079

telefon:
  • +420 608 100 979