NAŠE PŘÍBRAMSKO pro čtenáře

ČTENÁŘI pro naše příbramsko

Pro čtenáře

POŠLETE NÁM SVÉ FOTOGRAFIE

Podařilo se Vám vyfotografovat zajímavou událost nebo situaci, která se Vám líbila či naopak? Tak nám své fotografie zašlete. Každý snímek otištěný v měsíčníku Naše Příbramsko odměníme vstupenkou do kina Cinestar.PODMÍNKY POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ V MĚSÍČNÍKU NAŠE PŘÍBRAMSKO
 1. Zasláním fotografie potvrzuji, že:
  • jsem jejím autorem
  • fotografie nebyla uměle upravovaná
  • fotografie byla pořízena v souvislosti se situací, kterou popisuji v doprovodném textu
  • zveřejněním fotografie nevznikne vydavateli žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii zobrazeny
  • uveřejněním fotografie nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob

 2. Zasláním fotografie souhlasím s tím, že vydavatel je oprávněn fotografii upravit (velikost, barevnost apod.) pro tiskové účely

ODESLÁNÍ FOTOGRAFIE
 1. Pošlete nám fotku přímo ze svého telefonu nebo mailem na redakce@nasepribramsko.cz

 2. Připravujeme pro Vás:
  • webový formulář, pomocí kterého budete moci své fotografie odeslat